Dokumenty

Partneri


Činnosť nášho klubu podporuje mesto Košice

Karate Klub Slávia UPJŠ Košice