January 2, 2020

Ako poukázať 2% z daní? + Tlačivo k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane 2021

Podporte náš Karate klub Slávia UPJŠ Košice 2% z dane. Získané peniaze použijeme na rozvoj a prípravu mládeže. Podiel zaplatenej dane viete poukázať dvomi spôsobmi.

1. Spôsob: Podávam si daňové priznanie sám - Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Poznámka: Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

2. Spôsob: Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ: - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.

  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Súbory na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Partneri


Činnosť nášho klubu podporuje mesto Košice