Oskar Hritz

Partneri


Činnosť nášho klubu podporuje mesto Košice