3. kolo žiackej ligy VÚKABU a TAÚKA 2016 (Košice, Slovensko)

20.02.2016, ,

3. kolo žiackej ligy VÚKABU a TAÚKA 2016 (Košice, Slovensko)

Výsledky

Súťažiaci Kategória Umiestnenie
1 Tomáš Buša KUMITE chlapci pokr. (8-9) -30kg 3.
2 Muriel Herditzká KUMITE st.žiačky pokr. -40kg (12-13) 2.
3 Muriel Herditzká KUMITE družstvá st.žiačky BRH (12-14) 1.
4 Sofia Herditzká KATA st.žiačky pokr. (12-13) 3.
5 Sofia Herditzká KUMITE družstvá st.žiačky BRH (12-14) 1.
6 Vivien Herditzká KUMITE st.žiačky pokr. -45kg (12-13) 2.
7 Vivien Herditzká KUMITE družstvá st.žiačky BRH (12-14) 1.
8 Henrich Pálfy KUMITE st.žiaci pokr. +50kg (12-13) 1.
9 Samuel Pálfy KUMITE ml.žiaci pokr. (10-11) +40kg 3.
10 Zoltán Papp KATA ml.žiaci pokr. (10-11) 3.
11 Martin Polyacsko KUMITE kadeti -60kg (14-15) 3.
12 Anna Váczy KUMITE ml.žiačky pokr. -35kg (10-11) 3.

Štatistika

Galéria